1623. “หลวงปู่แหวนบรรลุธรรมไตรโลกธาตุสั่นไหว”

เรื่อง​ “หลวงปู่แหวนบรรลุธรรมไตรโลกธาตุสั่นไหว”

(เล่าโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)​

“องค์แรกนั่นเป็นพระอาจารย์พรหม บ้านดงเย็น อาจารย์พรหมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ใหญ่มั่น ที่สำเร็จธรรมเป็นองค์แรก อาจารย์ใหญ่(มั่น) ท่านบอกเรา

“ท่านชอบ! ท่านพรหม ถึงแล้วเด้อ
ท่านพรหมทางใน ท่านสว่างแล้วเด้อ”

เราก็เข้าใจในความหมายที่ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นบอกทันที อนุโมทนาธรรมกับอาจารย์พรหม”

“พอท่านอาจารย์ตื้อท่านถึงธรรมแล้ว ถัดมาอาจารย์แหวน ท่านก็มาได้ธรรมอยู่บ้านปง แม่แตง อาจารย์แหวนท่านถึงธรรม ตอนอายุ ๕๘ ปี ตอนอาจารย์แหวนท่านบรรลุธรรม เรากับอาจารย์ขาว อาจารย์เหรียญ หลวงพ่อวงษ์ พากันเที่ยววิเวกอยู่แถวแม่ริม โลกธาตุภายในสั่นไหวอย่างแรง อาจารย์ขาวท่านถามเราว่า

“เกิดอีหยัง(อะไร) ขึ้นครูบา
ไตรโลกธาตุ คือสั่นไหวแรงแท้”

เราบอกอาจารย์ขาวว่า…ผู้เฒ่าแหวนท่านถึงธรรมอันเป็นมงคลแล้ว เรากับอาจารย์ขาวพากันอนุโมทนาธรรมกับผู้เฒ่าแหวนที่ท่านพ้นทุกข์แล้วในชาตินี้”
Cr. Opas Wastly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ