1620.หลวงพ่อจรัญสอน….ส่งกระแสจิตวิชาเมตตา

“..ส่งกระแสจิต..”

ถ้าโยมจะแผ่เมตตาให้ใครนะ กำลังนั่งเห็นมโนภาพ หรือเห็นตัวเนี่ยะ เอาคาถาสมเด็จโตฯ ไป ตรงนี้เลย(จุดอุณาโลม กึ่งกลางหน้าผากระหว่างคิ้ว)

“เมตตาคุณณัง อะระหังเมตตา”
“เมตตาคุณณัง อะระหังเมตตา”
“เมตตาคุณณัง อะระหังเมตตา”

แล้วเราไปพูดสนทนากะเค้า เค้าจะเมตตากับเราทันทีนะ นี่ง่ายๆ วิธีจิตวิทยา ง่ายๆ แต่คนไม่เอา ไม่รู้ไปแผ่ตรงไหน อึกอักนั่งสวดมนต์ขอให้เขาเมตตากับเรา ขอให้เราเมตตาตัวเอง ว่าไป อะไรอย่างงี้ เข้าข้างตัวเองทั้งนั้น ไม่ได้ส่งกระแสออก ที่จะเป็นเมตตาด้วยความจริงใจกับเขาเลย แผ่โดยไม่มีเมตตาใน อันเป็นส่วนทิพย์ของภายใน นี่วิธิปฏิบัติ ง่ายๆนะ

—————————
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ที่มา..ถอดเทปธรรมบรรยายเรื่อง วิธีฝึกสมาธิเยาวชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ