2614.คาถาหงษ์แก้วสารพัดนึกหลวงปู่หงษ์

พระคาถาที่เป็น”หัวใจ”ของสายวิชา”หลวงปู่หงษ์” ขอพรก็ได้ เจริญกรรมฐานก็ดี เพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซื้งแฝงอยู่!

“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ ปะจะขะ นะเมติ” 

หรือ

“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ ปะจะขะ”

นี้เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดี เพราะมักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชิ้น เหตุเพราะว่า พระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้ หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้

หลวงปู่ท่านว่าดี 108 ประการ ตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอยู่ อย่างเช่น “นะโมพุทธายะ”นั้นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์  ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า, พระโกนาคมพุทธเจ้า, พระกัสสปพุทธเจ้า, พระโคตมพุทธเจ้าและพระเมตไตยพุทธเจ้า เมื่อตั้งต้นด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรๆก็ดีทั้งหมด

หลวงปู่หงษ์

“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

นั้นเป็นบทที่ใช้เสกของป้องกันอาวุธ กันปืน กันระเบิดหรือกันภัยต่างๆ สามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้ เพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญแน่นอน ภาวนาบ่อยๆดีนักแล

“ปะจะขะ”

นั้นเป็นบทที่ใช้สำหรับ ขอพร ขอโชคลาภ จากเทพ พรหม เทวดา เทพเจ้าเหล่าเซียน กุมารทอง แม่นางจันทร์ ตลอดจน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความ “ไม่โลภ” แต่ให้ภาวนาจนใจใสสะอาดดุจแก้วแล้วจึงขอพร เมื่อทำได้บ่อยๆ จะมีโชคลาภเข้ามาค้าขายก็ดี ในบางรายนั้นอาจฝันถึงโชคลาภ หรือหนทางในการแสวงหาลาภก็เป็นได้

“นะเมติ”

นั้นถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญเลยก็ว่าได้ เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ หลวงปู่เล่าว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคล้ำ มาดักไล่จับท่านที่ยังเด็ก ที่หน้าป่าช้า พอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากอก ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะกรุดพระแม่ธรณี ตะกรุดกันโรค เป็นต้น 

“นะเมติ” แปลว่า “ยอดน้ำนมของแม่พระธรณี” เป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมารดาต่อบุตร และต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก เมื่อภาวนาเยอะๆ ก็จะเป็นเมตตามหานิยม เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ให้เรานั้นมีใจเหมือนแม่ธรณีที่ไม่เลือกว่าแม้จะเป็นใคร เป็นคนดี เป็นคนเลว เป็นพระราชา เป็นโจร ก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นธรณีนี้เช่นเดียวกัน 


หลวงปู่หงษ์

บุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัว มีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกัน ดุจดั่งพระแม่ธรณีทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง เมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้ง 3 บทจนใจใสสะอาดดุจแก้วแล้ว ท่านจะเป็นบุคลที่เทพพรหมรักษา เทวดาคุ้มครอง ซื้อง่ายขายคล่อง

หลวงปู่ท่านเรียกว่า คาถาหงษ์แก้วสารพัดนึก นอนแล้วปัญญาปลอดโปร่ง และ โปร่งใส นอนหลับได้เงินหมื่น นอนตื่นได้เงินล้าน เราปรารถนาเอาเอง เมื่อระลึกถึงความดีของ พระพุทธเจ้า เทพพรหมเทวดา ครูบาอาจารย์ ให้มากแล้ว

เมื่อละจากโลกนี้ไป ย่อมอุบัติ ณ สุคติโลกสวรรค์ และเมื่อภาวนาจนขึ้นใจแล้วสามารถไปถึงขั้นฌาน ก็สามารถไปอุบัติเป็น เทพพรหมได้ ดุจดั่งครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้ว


หลวงปู่หงษ์

ที่มา หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ