1531.พระมหากัสสปะมาโปรดหลวงปู่ชอบ

พระมหากัสสปะมาโปรดหลวงปู่ชอบ

…คืนวันหนึ่ง พอจิตสงบไม่นานนักก็ปรากฏเห็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนาม”พระมหากัสสปะเถระ” เหาะลอยมาหาหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลังจากนั้นก็ได้เเสดงธรรมโปรดหลวงปู่ ซึ่งขอคัดเอาบางบทของการเเสดงธรรมมาลงไว้ย่อๆดังนี้

… พระวินัยเป็นเครื่องประดับสมณะให้สวยงาม ทางความประพฤติ เเละมรรยาท

ผู้เคร่งครัดในพระวินัย คือผู้มีมรรยาททางกาย วาจา ใจ ความงามของสมณะ คือความประพฤติ การเเสดงออก ทุกอาการไม่มีที่ต้องติ

สมณะมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิต เป็นสมณะที่เย็น เย็นทั้งอยู่คนเดียว เย็นทั้งอยู่กับหมู่คณะ

ถึงอยู่ในป่าในเขา หรือเผชิญอันตรายต่างๆก็ไม่มีอะไรกล้าทำลาย เทวดาอารักขา ประชาชนรักชอบ

เพราะพระวินัย เป็นทั้งปุ๋ย เป็นทั้งรั้วกั้นมรรผล มิให้รั่วไหลเเตกซึม

จากนี้ผมจะได้ลาท่านไปโดยทางภาพสมมติ ท่านจงเป็นผู้มีศาสดาคือพระธรรมวินัยอยู่กับใจ กาย วาจาในทุกอิริยาบถเถิด

ขอท่านอย่ามองอย่าคิดเรื่องอื่นใด มากไปกว่าการคิดเพื่อธรรมเพื่อวินัย

อันเป็นพระนามของศาสดา น้อมสงเคราะห์เข้าสู่ตน ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะเป็นสมบัติ อันล้นค่าของท่านเเต่ผู้เดียว…

…หลวงปู่ชอบ ฐานสโม…
ขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีส่วนเผยแพร่โอวาทธรรมและภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมพบสุขอันเกษม สาธุ สาธุ สาธุนิพานปัจจะโยโหตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ