1483.หลวงพ่อเจ้าคุณนรรัต..ผู้อยู่เหนือโลก

หลวงพ่อเจ้าคุณนรรัต..ผู้อยู่เหนือโลก ในภาพคือ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต(ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร…

ภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้มีการนำมาเปิดเผยบ่อยนัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสรีรสังขารของท่านเจ้าคุณนรฯ ขณะกำลังบวมพอง น้ำเหลืองไหลนอง ขณะรับพระราชทานน้ำสรงศพพระราชทาน เหตุเพราะว่า กว่าทุกคนจะรู้ว่าท่านเจ้าคุณนรฯ มรณภาพ ก็ล่วงเลยไปเป็นวันๆ หลังจากที่ท่านไม่ลงทำวัตรทั้งเช้าและเย็น

อีกทั้งช่วงเวลานั้น ทางวัดกำลังมีงานฉลองสมณศักดิ์อดีตเจ้าคุณอุดมฯ อีกด้วย หลายคนเลยต้องปิดข่าว เพราะกลัวว่างานฉลองสมณศักดิ์จะล่มกลางคัน เลยเก็บศพท่านเจ้าคุณนรฯ ไว้เงียบๆ จนล่วงไปอีกวันหนึ่งโดยไม่มีการฉีดยาใดๆ

เช่นนี้ อนิจจลักษณะ และ อสุภกรรมฐาน จึงได้สำแดงสภาวะธรรมจริง ให้ได้ปรากฏอย่างชัดแจ้ง สมดังเจตนาของท่านเจ้าคุณ ที่ประสงค์จะเป็นอาจารย์ใหญ่ในวาระสุดท้าย ให้ผู้มีปัญญาได้น้อมนำไปพิจารณาปลงสังขาร เพื่อก้าวล่วงจากกามแห่งวัฏฎะสังสาร

องค์ท่านเจ้าคุณนรฯ ท่านเคยปรารภเป็นโอวาทธรรม ว่า…

“…ถ้าคิดถึงอาตมาก็ให้คิดถึง ธมฺมวิตกฺโก เพราะ ธมฺมวิตกฺโก คือการระลึกถึงธรรม เมื่อคิดถึงเช่นนี้แล้ว ธมฺมวิตกฺโก ก็จะอยู่ข้าง ๆ เสมอ ไม่จำเป็นจะต้องมาหาอาตมา เพราะเมื่อมาหาก็มาเห็นแต่สังขาร ซึ่งวันหนึ่งก็จะเน่าเปื่อยและเสื่อมสิ้นไป จงระลึกถึงธรรมดีกว่า จะมีคุณค่าต่อชีวิตยิ่งขึ้น…”

ชั่วชีวิตของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ นั้น ไม่เคยทำการหลบลี้หรือหลีกหนีสัจจธรรม แม้ท่านจะอาพาธเป็นแผลมะเร็งที่น่ากลัว น่าสยดสยอง ที่ตามปกติคนหรือพระทั่วๆไป จะปิดจะบังมิให้ใครเห็นเป็นเด็ดขาด เพราะเกรงจะเสียภาพลักษณ์ แต่ท่านเจ้าคุณนรฯ กลับนำกระจกมาส่องเวลาหมอชำระแผลให้ และให้ถ่ายภาพไว้ให้คนได้ศึกษา ถึงความที่คนเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไว้อีกด้วย อย่างที่ไม่มีใครกล้าทำ

แม้ยามมรณภาพ ท่านก็มิได้อธิษฐานทิ้งร่างให้คนหลงใหลยึดติด แต่ปล่อยให้สรีรสังขารเน่าเปื่อยเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ เป็นการเอาตัวของท่านเป็นครู สอนคนรุ่นหลังอย่างชนิดถึงลูกถึงคน อย่างที่ไม่เคยมีพระเถระองค์ใดทำแบบนี้มาก่อน

ด้วยเหตุนี้ ท่านเจ้าคุณนรจึงนับเป็นอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายโลกุตตระ ที่สามารถสอนอริยสัจจธรรม ให้เข้าถึงใจอย่างเป็นรูปธรรม ที่หาได้ยากอย่างยิ่งอย่างที่สุดโดยแท้จริง

ขออนุโมทนาบุญท่านผู้เผยแพร่โอวาทธรรมและภาพขอจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมและพบสุขอันเกษม

ที่มา คัมภีร์ใบลานเปล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ