1481.สาเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ ตัดสินใจบวชไม่สึกจนตลอดชีวิต

สาเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ ตัดสินใจบวชไม่สึกจนตลอดชีวิต ทั้งๆ ที่แต่แรก ท่านได้คิดที่จะบวชถวายพระราชกุศลเพียง ๑ พรรษา แล้วหลังจากนั้น ท่านก็คิดจะแต่งงาน และไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา แล้วกลับมารับใช้ชาติต่อไปนั้น

ท่านได้ปรารภถึงเรื่องนี้ไว้เองว่า #เป็นเพราะท่านได้กัลยาณมิตรในทางธรรมแล้ว ซึ่งก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ ญาณวรมหาเถระ) สมเด็จพระอุปัชฌาย์ของท่านนั่นเอง ที่ได้สอนเรื่องอริยสัจ ๔ แก่ท่าน จนท่านเห็นความทุกข์ที่แทรกอยู่ในความสุข กล่าวได้ว่า

“ไม่มีความสุขใดในชีวิตฆราวาส ที่ไม่มีความทุกข์ซ้อนซ่อนอยู่เลย”

ท่านได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะบวชไม่สึกอย่างแน่นอน โดยให้เหตุผลที่ลึกซึ้งกินใจว่า

“ชีวิตฆราวาส เป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ โดยไม่รู้ว่าจะต่อสู้ไปทำไม? และเพื่ออะไร? ในเมื่อชีวิตนี้เป็นทุกข์ ก็ควรที่จะต่อสู้เพื่อให้พ้นทุกข์ มิดีกว่าหรือ?”

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
ขออนุโมทนาบุญท่านผู้เผยแพร่โอวาทธรรมและภาพ สาธุ อนุโมทามิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ