1440.หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เล่าว่า ใต้ชายเขาฝั่งไทย ตะวันตกของเมืองหลวงพระบางนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมาก

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้เคยเล่าว่าใต้ชายเขาฝั่งไทย ตะวันตกของเมืองหลวงพระบางนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมาก ซึ่งหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอและมากันมากมายในบางคร้ง พวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนพวกเทวดา

พวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมักมีปัญหามากพอๆกัน ส่วนความเลื่อมใสในธรรมนั้นมีพอๆกัน หลวงปู่มั่น ท่านพักอยู่ชายเขาลูกนั้น พญานาคมาเยี่ยมท่านแทบทุกคืนและมีบริวารติดตามมาไม่มากนักนอกจากจะพามาเป็นพิเศษ ถ้าวันไหนพญานาคจะพาบริวารมามากท่านก็จะทราบได้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง ท่านว่าท่านพักอยู่ที่นั่นเป็นประโยชน์แก่พวกนาคและพวกเทวดาโดยเฉพาะไม่ค่อยเกี่ยวกับประชาชนนัก พวกนาคมาเยี่ยมท่านไม่มาตอนดึกนักท่านว่าอาจเป็นเพราะที่ที่พักสงัดและอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านก็ได้ พวกนาคจึงพากันมาเยี่ยมเฉพาะที่นั่นราว22-23นาฬิกา ส่วนที่อื่นๆมาดึกกว่านั้นก็มี เวลาขนาดนั้นก็มี พวกพญานาคอาราธนานิมนต์ให้อยู่ที่นั่นนานๆเพื่อโปรดเขา เขาเคารพเลื่อมใสท่านมากและจัดให้บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผลัดเปลี่ยนวาระกันมามิได้ขาดแต่เขามิได้มาอยู่ใกล้นัก อยู่ห่างๆ พอทราบและรักษาเหตุการณ์เกี่ยวกับท่านได้สะดวก ส่วนพวกเทพโดยมากมักมาดึกกว่าพวกนาค คือ ตี1ตี2 ถ้าอยู่ในเขาห่างไกลจากหมู่บ้าน พวกเทพก็มีมาแต่วัน ราว4-5ทุ่มอยู่บ้างจึงไม่แน่นักแต่โดยมากนับแต่เที่ยงคืนขึ้นไป
พวกเทพชอบมากันเป็นนิสัย

การแสดงธรรมให้แก่พวกเทพฟังนั้น ท่านแสดงธรรมให้ฟังและแก้ปัญหาเท่าที่จำเป็น แล้วก็บอกชาวเทพที่ มาก่อนให้ทราบว่าถัดจากนี้ไปจะมีชาวเทพมาฟังธรรมและถามปัญหาอีก พวกที่มาก่อนก็รีบลาท่านกลับไป พวกมาที่หลังซึ่งรออยู่ห่างๆพอไม่ให้เสียมารยาทความเคารพก็พากันเข้ามา ท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟัง ตามแต่บาทคาถาที่ท่านกำหนดในขณะนั้นจะผุดขึ้นมาซึ่งพอเหมาะกับจริตนิสัยและภูมิของเทพพวกนั้นๆ บางทีหัวหน้าเทพก็แสดงความประสงค์ขึ้นเสียเองว่าขอฟังธรรมนั้น ท่านก็เริ่มกำหนด พอธรรมนั้นผุดขึ้นมาก็เริ่มแสดงให้พวกเทพฟัง
ในบางครั้งหัวหน้าเทพขอฟังธรรมประเภทนั้น ท่านสงสัยต้องถามเขาก่อนว่า ธรรมนั้นชื่ออะไรในสมัยนี้
เพราะชื่อธรรมที่พวกเทพเคยนับถือกันมาดั้งเดิมแต่สมัยโน้นกับชื่อธรรมในสมัยนี้ต่างกันในบางสูตรบางคัมภีร์ เขาก็บอกว่าอย่างนั้นในสมัยนี้ แต่สมัยโน้นซึ่งพวกเทพนับถือกันมาชื่อว่าอย่างนั้น
บางวันพวกเทพเบื้องบนบ้างเบื้องล่างบ้างพวกใดพวกหนึ่งจะมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านในเวลาเดียวกันกับพวกพญานาคจะมาก็มี เช่นเดียวกับแขกมนุษย์เรามาเยี่ยมครูอาจาย์ในเวลาเดียวกันฉะนั้น แต่นานๆมีครั้ง
ในกรณีเช่นนี้เมื่อเขามาในเวลาตรงกันบ่อยๆเข้า ท่านจำต้องตกลงกับเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างว่าพวกนี้ให้มาในเวลาเท่านั้น พวกนั้นให้มาในเวลาเท่านั้นและพวกนาคให้มาเวลาเท่านั้น เพื่อความสะดวกทั้งฝ่ายพระ ฝ่ายเทพและฝ่ายนาคทั้งหลาย

จากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระ
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ