1288. ท่องให้จำ..ดีแน่นอน สามพระคาถาสุดขลัง “หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก”พระเถราจารย์ผู้เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์..ให้ลาภ แคล้วคลาด กันภัย.

สามพระคาถา หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา

พระคาถาอาราธนาคุณพระ

พระพุทธัง อาราธนานัง

พระธัมมัง อาราธนานัง

พระสังฆัง อาราธนานัง

พุทธัง ชัยสิทธิ์ ธะนัง มหาลาภัง

ธัมมัง ชัยสิทธิ์ ธะนัง มหาลาภัง

สังฆัง ชัยสิทธิ์ ธะนัง มหาลาภัง

ขอให้ข้าพเจ้ามี ศรี สิริ มงคล มีลาภ มีผลอันยิ่งใหญ่ ขอให้แคล้วคลาดจากสัพพะศัตรูหมู่ร้ายทั้งปวง

พระคาถาสารพัดห้าม

บุนยะริด ปกปิดรักษา สุโกปัญจะ ถอยนะถอยนะ

บุนยะริด ปกปิดรักษา สุโกปัญจะ นะระงับดับภัย

บุนยะริด ปกปิดรักษา สุโกปัญจะ กัณหะเนหะ อะมะนุดอย่านะ

พระคาถากันภัย

นะพุทธัง พระอะระหังกันตัว

พระเจ้าทูลหัว คุ้มตัวข้าพเจ้า

พระพุทโธ เป็นกำแพงวัง

พระธัมมัง เป็นกำแพงแก้ว

พระสังฆัง คลาดแคล้ว

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

หลวงพ่อจง

หลวงพ่อจง พุทธสโร ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อครั้งท่านมีชีวิตท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและพุทธบริษัททั้งหลาย โดยมิได้เลือกชนชั้นวรรณะ ใครขออะไรท่านปลดทุกข์คลายโศกให้ด้วยจิตที่มีเมตตาแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว แต่เหล่าลูกศิษย์และผู้เคารพศรัทธายังคงรำลึกถึงท่านเสมอมา และท่านยังเป็นพระสหธรรมมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโค และหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดใน ด้วย

หลวงพ่อจง พุทธสโร มีนามเดิมว่า จง เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ปีวอก พุทธศักราช ๒๔๑๕ ที่ตำบล หน้าไม้ อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ นายยอด มารดาชื่อนางขลิบ มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน คือ

๑.หลวงพ่อจง พุทธสโร
๒.หลวงพ่อนิล ธมมโชติ
๓.นางปริด สุนสโมสร

เมื่อ อายุได้ ๑๑ ขวบ ได้บวชเป็นสามเณร ที่วัดหน้าต่างใน จนอายุ๒๑ ปี ในปี๒๔๓๕ จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหน้าต่างใน โดยมีหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เป็นพระอุปชฌาย์ พระอาจารย์อินทร วัดหน้าต่างนอก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์โพธิ์ วัดหน้าต่างใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า พุทธสโร

หลวง พ่อจงได้ศึกษาอักษรไทยและขอมกับพระอาจารย์โพธิ์ เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างใน ผู้เป็นพระอนุสวนาจารย์ของท่าน ท่านอาจารย์โพธิ์องค์นี้เชี่ยวชาญชำนาญในพระเวทย์วิทยาคมยิ่งนัก อักทั้งยังเป็นสหธรรมมิกกับหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ ต่อมาท่านยังฝากตัวเป็นศิษย์เรียนพระกัมมัฏฐานกับหลวงพ่อปั้น วัดพิกุล และหลวงพ่อสุ่นวัดบางปลาหมอ จนเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้ชำนาญ

ในปี ๒๔๕๐ ท่านได้ถูกแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก เมื่อครั้งนั้น หลวงพ่อสุ่นวัดบางปลาหมอ หลวงพ่อปั้นวัดพิกุล และพระอาจารย์โพธิ์ วัดหน้าต่างใน ซึ่งเป็นพระอาจารย์หลวงพ่อจงกำลังมีชื่อเสียงมากในขณะนั้น ภายหลังพระอาจารย์ทั้ง๓ ได้มรณภาพลง จึงทำให้หลวงพ่อจงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวพุทธในอยุธยา ในปี ๒๔๗๕ ถึง ปี ๒๔๘๓ สงครามอินโดจีนได้เกิดขึ้น ชื่อเสียงท่านได้เป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินสยามประเทศ เนื่องจากท่านได้สร้างวัตถุมงคล แจกจ่ายให้กับตำรวจ ทหาร ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น รวมถึงประชาชนทั่วไป

วัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนั้นประกอบด้วย เสื้อยันต์สีแดง ตะกรุดโทน ตะกรุดคู่ ๑๒ ดอก ตะกรุดคู่ ๒๔ ดอก และพระเครื่อง เหรียญปั๊มโลหะ ปี ๒๔๘๔ ปี ๒๔๘๕ เป็นต้น และท่านยังได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมพิธิพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆ ยังหลายสถานที่

เช้าตรู่ของวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๐๘ เวลา ๐๑.๕๕ น.หลวงพ่อจงได้ มรณภาพลงด้วยอาการสงบ ณ กุฏิของท่านนั้นเอง สิริอายุได้ ๙๒ ปี ๑๐เดือน๑๗ วัน พรรษา ๗๒

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

SaRaN WiKi คาถาครูพักลักจำ

buddhawax.com https://www.web-pra.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ