1652.คุณพระเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก และกำจัดภัยได้ จริงแก่บุคคลผู้เข้าถึง

“คุณพระเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก กำจัดภัยได้จริงแก่บุคคลผู้เข้าถึง ท่านจงทำจิตให้เข้าถึง คุณพระเสียแต่บัดนี้ ตามแนวทางที่ทำง่ายที่สุด เพียงแต่ท่านเจริญภาวนา กำหนดลมหายใจเข้า นึกว่า” พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” ตั้งสัตย์อธิษฐานให้พระพุทโธ ติดอยู่กับลมหายใจเข้า หายใจออก เมื่อจิตท่านสงบแล้ว เชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงคุณพระ คุณพระจะคุ้มครองท่านทุกลมหายใจเข้าออก ”

อาจารย์ ชุม ไชยคีรี

( #คติ จากหนังสือ พระครูสังฆวิจารณ์ ฉัตร์ทันต์บรรพต อาจารย์ผู้เฒ่า วัดเขาอ้อ )

( #cr. รูปภาพ คุณ Jo ขออนุญาตเจ้าของภาพมา ณ ที่นี้ด้วยครับ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ