1590.¤ ศาสตร์การเชิญวิญญาณ ¤

¤ ศาสตร์การเชิญวิญญาณ ¤
*****
เป็นอีกหนึ่งภาพที่บันทึกเหตุการณ์ในอดีต เรื่องการสื่อสารกับผู้ที่มาจากโลกวิญญาณ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของทางใต้ การเชิญครูมาประทับทรงเพื่อสอบถาม หรือเชิญผู้เรืองอาคมในอดีตมาช่วยปลุกเสกวัตถุมงคล เรื่องราวเหล่านี้ในอดีตมีจริง และเป็นของจริงสามารถแสดงฤทธิ์ให้เห็นจริงได้ ซึ่งต่างจากการเข้าทรงในปัจจุบันที่หลอกลวงเกือบทั้งสิ้น
*****

#ซ้ายสุดของภาพ คือ ร่างประทับทรงของ เสด็จเตี่ย ในคราสปลุกเสกพระเครื่องวัดถ้ำเขาเงิน

*****
#นั่งกลางภาพ คือ อ.ชุม ไชยคีรี ที่กำลังนั่งปรึกษาและขอคำชี้แนะ เรื่องการสร้างวัตถุมงคลจาก เสด็จเตี่ย ที่มาเข้าประทับทรงอยู่เวลานั้น
*****
#ด้านขวาของภาพ ชายที่นั่งอยู่หลัง อ.ชุม ท่านผู้นี้ คือ คุณลุงเบญจางค์ เลขะกุล ปัจจุบันอายุเกือบ 90 ปี ท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดของ อ.ชุม ท่านผู้นี้เองที่เคยเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของ อ.ชุม ให้ผม ฅนขลัง คลังวิชา ได้ฟัง นับเป็นเรื่องข้อมูลที่ทรงคุณค่ายิ่ง ให้ฅนรุ่นหลังได้ศึกษาและรับรู้ว่า

“#ในอดีตเรื่องของการเข้าทรงที่เป็นของจริงก็เคยมีอยู่”

เป็นภาพจากพิธีปลุกเสก วัดถ้ำเขาเงิน ปี 2511 ว่าการเข้าทรงสมัยก่อนนี้สามารถทำได้จริง ขนาดที่เสกพระเครื่องแล้วนำพระนั้นไปเทลงทะเล แล้วเสกเรียกให้พระนั้นลอยกลับมาทางอากาศ กลับคืนมาที่มณฑลพิธีได้อย่างอัศจรรย์ การเข้าทรงนั้นของจริงมีน้อยมาก แต่ก็ใช่จะไม่มีของจริงอยู่เลย…
*****
Cr.ภาพถ่ายจาก คุณบี พระเครื่อง.
Cr.ไตรพล นาคสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ