639. ประวัติหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม อาจารย์หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาทสังฆปาโมกข์ ที่สุดแห่งอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่ได้อุบัติขึ้นแล้วที่เมืองเพชรบุรี ประวัติ”หลวงพ่อฉุย” อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาราม จ.เพชรบุรี พระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน มีลูกศิษย์ ลูกหา ทั่วเมืองเพชร เเละจังหวัดใกล้เคียง

เนื่องด้วยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นผู้พัฒนาวัดคงคารามและสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน และวัตถุมงคลที่ท่านสร้างเป็นที่นิยมและแสวงหาทั้งสิ้น

โดยเฉพาะ “เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อฉุย ปี2465” ได้รับการยอมรับว่ามีความงดงามโดดเด่นและเป็นที่นิยมสะสมอย่างมาก เเละอยู่ชุดเบญจภาคีเหรียญพระเครื่องเมืองไทยตลอดมา กล่าวกันว่าพุทธคุณของเหรียญทรงคุณอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนั้น เนื่องจาก”คุณพ่อฉุย “ได้อภิญญาจากการปฎิบัติ วิปัสสนา ที่ท่านได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ บุคคลที่ประสบอิทธิปาฎิหาริย์นั้น มักจะหนักทางมีเมตตาคุณ คือ จะมีพระภิกษุไปคุ้มครองรักษาในยามที่เข้าที่คับขันเสมอ

หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม

เนื่องจาก”คุณพ่อฉุย” ได้ตั้งปณิธานไว้แต่ต้นที่ขอมุ่งเอา”พุทธ-ภูมิ”เป็นที่ตั้ง ความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นในจิตจึงเต็มไปด้วยเมตตาคุณเป็นที่สุด หลวงพ่อฉุย สุขภิกฺขุ เกิดในสมัยรัชกาลที่ 4 วันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2401ตำบล.ต้นมะม่วง แขวงคลองกระแชง จ.เพชรบุรี จนอายุครบบวชจึงอุปสมบท ณ วัดคงคาราม ได้รับฉายา “สุขภิกขุ”

ท่านได้มุ่งศึกษา ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ โดยเฉพาะด้านวิปัสสนาธุระ ได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ครุฑ วัดมหาธาตุ ต่อมา”คุณพ่อฉุย”ท่านได้มุ่งทางพุทธภูมิเป็นจุดหมายปลายทาง ท่านได้กระทำอย่างตั้งใจเต็มที่ เต็มไปด้วยความอุตสาหะวิริยะพากเพียรอย่างเเรงกล้า ตลอดเวลาติดต่อกัน 7 พรรษาไม่ว่างเว้น แต่ในด้านวิปัสสนาธุระของท่านได้บรรลุถึงความสำเร็จสมดังที่มุ่งหมายตามที่ท่านตั้งใจ

หลวงพ่อฉุยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เรื่อยมาจนเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสุวรรณมุนี ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด และได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 แห่งวัดคงคาราม สมณศักดิ์สุดท้ายเป็นพระราชาคณะชั้นโท มีราชทินนามที่พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ และได้เลื่อนเป็นเจ้าคณะจังหวัด ท่านทำการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างความเจริญแก่วัดคงคาราม ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2466 สิริรวมอายุ 65 ปี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์เป็นคำนำไว้ในหนังสือที่เเจกในงานพระราชทานเพลิงศพ “คุณพ่อฉุย”ว่า…ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะรับเป็นธุระ รู้สึกว่าได้มีส่วนช่วยงานศพพระสุวรรณมุนี ซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยชอบพอมาช้านาน ตั้งแต่ท่านเป็นพระครูอยู่ในรัชกาลก่อน เป็นอาจารย์วิปัสสนา มีศิษย์หามากกว่าใครๆทั้งเมืองเพชรบุรี และเป็นผู้มีอัชฌาศัยเรียบร้อยมั่นคงในพระธรรมวินัย

แม้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประธานสกลมหาสงฆ์ก็ทรงยกย่องวัตรปฎิบัติของท่าน เเละ โปรดมาแต่ครั้งนั้น… จากข้อความที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงไว้นี้ ย่อมมีคุณค่า เเละน้ำหนักยิ่งกว่าคำขีดเขียนใดๆที่มีอยู่ทั้งสิ้น แม้แต่พระครูญาณวิลาส (หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ) เคยกล่าวไว้ว่า “อาจารย์ท่านมีองค์เดียว” คือหลวงปู่ฉุย วัดคงคาราม ที่ประสาทวิชากรรมฐานให้โดยสมบูรณ์ และยังพกเหรียญหลวงปู่ฉุย ติดย่ามตลอดเวลา “จากหนังสืออนุสรณ์งานครบรอบมรณภาพ70ปีพระสุวรรณมุนี(ฉุย)

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : ศิษย์มีครู
นำเสนอโดย : แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ