648. พระเวทย์หลวงปู่หมุน นิมิตเห็นลาภ

แฟนผมป๋วย และยังถูกหมาตัวเองกัด อีกจนบวม และเจ็บ ผมได้นิมนต์หลวงปู่ชุดใหญ่อีกชุดครับ ก็นึกได้ พอสวดมนต์เสร็จ ก็เลยเข้าห้องนอนเห็นแฟนนอนปวดแผล อยู่ ก็เลยขอสวดมนต์ คาถาของหลวงปู่เป่าให้ที่แขนที่ถูกหมาตัวเองกัดลึกมาก พอตอนเช้าตื่นขึ้นมา แผลนั้นหายปวดเลย สาธุ ขอบารมีหลวงปู่คุ้ม นี้ก็อีกประสปการณ์หนึ่งครับ สำหรับอธิฐานขอหลวงปู่ช่วยและผมใช้อยู่ นะโม – 3 จบ ก่อน

…. อิมะมะ มา มา ……อีกท่านแนะนำ คือ มะอะอุ อุอะมะ จากสายพระอาจารย์จ่อย

7 จบ สำหรับ พรเล็กๆๆๆ

ถ้า 17 จบ สำหรับพรใหญ่ จุดธูปกลางแจ้ง อธิษฐาน สิ่งที่อยากได้
ที่สำคัญ ตัวเราต้อง คิดดี และทำดี พร้อมการสวดมน พุทธภาวนา และนั่งสมาธิ และกำหนดจิต ให้หลวงปู่ได้มีญาณบารมี มากขึ้น ครับ ที่ผม บอกมาเพราะขออนุญาติผู้ให้ เรียบร้อย และเป็นพระคาถาที่ผมใช้อยู่ประจำ และถ้าใครมี เครื่องรางของหลวงปู่ ก็ มีพระคาถา นะละเห เจจัตตัง 3 จบ ครับ
อนุโมทนากับท่านผู้เปิดเผ่ย พระคาถาให้ด้วย ขอหลวงปู่คุ้มครองด้วยครับ และสานุศิษย์ ทุกท่าน
Cr. ใจพระ

มีคาถาเพิ่มเติม สำหรับคนบูชาหลวงปู่หมุนครับ พระคาถาขอนิมิตโชคลาภจากหลวงปู่
นะมะพะทะ อิติอะระหัง อุทะปาทิยานัง พุทธะนิมิตตัง อุปปันนัง โหติฯ

พระคาถานี้ใช้ภาวนาให้เห็นเป็นตัวเลข หรือนิมิตมาบังเกิดให้ปรากฏในจักขุทวาร มโนทวาร ถ้าหากไม่มาปรากฏให้เห็นก็จะฝันเห็น หรือจะอธิฐานภาวนาขอนิมิตก็ได้ตามความปรารถนา
สัพพะสุขัง จะมหาลาภัง ภวันตุเม สัพพะโกรธัง วินาสสันติฯ
สังโฆ นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตา จะมหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา

จากนั้นก่อนนอนให้ระลึกถึงลป.หมุนและบูรพาจารย์ของท่าน แล้วภาวนาไปจนกว่าจะหลับ ดังนี้

พุทโธ พระอะระหัง พุทธะนิมิตตัง อิติฯ
พระคาถานี้ ภาวนาก่อนเข้านอน ถึงแม้จะมีเหตุโภยภัยอันตราย ก็บันดาลให้รู้สึกทั้งเกิดสวัสดิมงคล ทั้งเทพเจ้าคุ้มครองรักษา และเกิดลาภสักการะมาก ด้วยต้องการประสงค์สิ่งใดให้ภาวนาพระคาถาดังนี้ เพื่อขอนิมิตฝัน จะมาปรากฏให้เห็น ด้วยเดชบุญฤทธิ์ของลป.หมุน

ปล.ขอบพระคุณท่านเจ้าของเรื่องและรูป
ที่มา: ศิษย์สายวัดสะพานสูง
นำเสนอโดย : แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ