ที่สุดแห่งน้ำพระทัย…เมื่อเด็กชายที่กำลังป่วยกล่าวกับในหลวงร.๙ว่า “เป่าหัวให้ข้อยหน่อย” พระองค์ก็ทรงโน้มพระวรกายเป่าให้ถึง ๓ ครั้ง

เรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นสามารถหาอ่านได้จาก หนังสือ “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” หรือ ฉบับปรับปรุงชื่อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ได้เล่าไว้อยู่มากมายหลายเรื่องโดยวันนี้ ทางเราขอยกนำมาเล่าให้ท่านผู้อ่านเรื่องหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่าเรื่องนี้จะแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ท่านทรงใกล้ชิดประชาชนอย่างไม่ได้ถือพระวรกายแต่อย่างใดเลย …

เป็นที่ทราบกันว่า เมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด พระองค์ท่านจะพาคณะแพทย์ตามไปด้วย เพื่อจะไปรักษาพสกนิกรของท่านใดพื้นที่ห่างไกล ประชาชนไม่ว่าจะสบายดีหรือป่วยไข้ ก็ต่างพากันมารับเสด็จพระองค์ท่าน ครั้งนี้ก็เช่นกัน …

คราวหนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย พิศาล มูลศาสตรสาทร เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยถึงพระราชจริยาวัตร พระเมตตา และพระมหากรุณา
ธิคุณของในหลวงเราให้ ‘ลัดดา’ ฟังว่า

วันหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในภาคอีสาน เด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังป่วยอยู่ มารอเฝ้าฯ ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่าน เด็กน้อยกราบบังคมทูลพระกรุณาอย่างซื่อๆ และเรียบง่ายว่า

“เป่าหัวให้ข้อยหน่อย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหยุด และเป่าหัวให้ แม้เด็กชายผู้นั้นจะทูลขอถึง ๓ ครั้ง ก็ทรงพระกรุณาทั้ง ๓ ครั้ง ก่อนที่จะให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจดูอาการในภายหลัง

จากหนังสือ เย็นศิระเพราะพระบริบาล หรือที่รู้จักกันในชื่อ ใกล้เบื้องพระยุคลบาท โดย ลัดดาซุบซิบ
แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ