1170. โรงเรียนของพ่อ!! แห่งแรกและแห่งเดียว ในพื้นที่ภาคใต้ จากทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพราะชาวไทยทุกคนคือลูกของพ่อ

#โรงเรียนของพ่อ_ร่มเกล้านราธิวาส
#แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้
..โรงเรียนร่มเกล้า อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ก่อสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชายแดนใต้ ทรงทราบถึงความลำบาก อุปสรรค ของชาวบ้านที่ยากจน ไม่มีโรงเรียน จึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างโรงเรียนขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชทานนามว่า”โรงเรียนร่มเกล้า”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๘ ทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรผลการสร้างอาคารและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจข้าราชการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ามกลางพายุฝน
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๑ ทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๙ พระองค์ทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งจากพระราชตำหนักทักษิณราชนิเวศ จังหวัดนราธิวาสมาด้วยพระองค์เอง เพื่อมาทอดพระเนตรโครงการฝายน้ำล้นที่เขาโต๊ะแก สำรวจและหาแนวทางส่งน้ำมายังโรงเรียนร่มเกล้า เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในโรงเรียนและรอบบริเวณรอบนอก

ระยะเวลาถึง ๕ ครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เพราะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ทรงมีพระราชดำริว่า “การเรียนรู้ศาสนาเป็นการดีแต่ขณะเดียวกันควรสอนวิชาต่างๆที่จะช่วยในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ใหญ่” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ชาวยี่งอไม่มีวันลืม

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

ที่มา FB: เพจสารวัตร เถื่อน
นำเสนอโดย : แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ