ยอดวิชาที่มีมาแต่โบรานแต่คนไม่รู้ “พระคาถา พระธรรมราช”

พระคาถาพระธรรมราช หลวงปู่คง ปรมาจารย์ขุนแผน

“พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทะทะทะ โรโรโร อะอะอะ สะสะสะ โสโสโส โนโนโน นะโมพุทธายะ”

พระคาถาพระธรรมราช ถือว่าเป็นพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระคาถาธรรมราชา เป็นพระคาถาที่โบราณจารย์ล้วนเรียนสืบทอดต่อๆมา ตำราพุทธาคม ของหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม ก็มีบันทึกคาถาบทนี้ไว้ แต่พระคาถาบทนี้เป็นที่หวงแหนของโบราณจารย์ จึงไม่เป็นที่แพร่หลาย จนดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่คง มาสื่อกับอ.ชุม ไชยคีรี ในปีพ.ศ.๒๔๙๖ ท่านได้ถ่ายทอดพระคาถาพระธรรมราชให้ และด้วยความเมตตาของหลวงปู่คง ท่านเล็งเห็นแล้วว่า ต่อไปผู้คนจะอยู่กันอย่างลำบากยากแค้น ภัยอันตรายจะมีมากขึ้น มนุษย์จะใจดำขึ้น ผู้คนจะฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลา หลวงปู่คงจึงสั่งให้อ.ชุม เผยแผ่พระคาถาธรรมราช ให้กว้างขวางที่สุด

แอดมิน จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแผ่พระคาถาพระธรรมราช จึงนำวิธีสวดของอ.ชุมมาลงไว้ณ ที่นี้

1. ภาวนาชักลูกประคำด้วยพระคาถาธรรมราช 108 จบ แล้วตั้งไว้หัวนอน จะเกิดนิมิตดี กันผีกันโจร กันไฟ รู้เหตุการณ์ร้าย ดีล่วงหน้า โจรผู้ร้ายเข้ามาจะเห็นคนเดินอยู่รอบบ้าน

2. ภาวนาชักลูกประคำ 108 จบ เวลาตื่นนอน จะเป็นผู้เจริญด้วยลาภ เจริญด้วยยศ ทำมาค้าขึ้นทำให้กิจการที่กำลังคิดอยู่สำเร็จ ทำให้อายุยืน

3. ภาวนาชักลูกประคำ 108 จบ แล้วเอาลูกประคำใส่ลงในน้ำ เอาน้ำล้างหน้าเป็นเมตตามหานิยม ถ้าเอาน้ำนั้นกิน ทุกวันเป็นคงกระพัน ถ้าเอาน้ำนั้นไปอาบ เป็นการสะเดาะเคราะห์
ทำให้โชคร้ายกลายเป็นดี มีสติปัญญา มีวาสนาเจริญก้าวหน้า

4. ถ้าหากไปนอนในป่าในถ้ำ ก่อนจะนอนชักลูกประคำ 108 ด้วยคาถาพระธรรมราชแล้วนอนเทวดาจะมาคุ้มครองรักษา หรือมาบอกลาภให้ ถ้าหลงทางก็จะพบทาง ถ้าอดข้าวจะพบบ้าน
คน

5. ชักลูกประคำ 108 จบ แล้วนำลูกประคำติดตัวไป กันเครื่องศัตราวุธ กันอุปัทวเหตุ กันสัตว์ร้าย คนร้าย กำบังตาผู้คิดร้าย หรือศัตรูเห็นเราคนเดียวเป็นหลายคน

6. ก่อนออกปราบโจรผู้ร้าย หรือไปรบกับข้าศึกหรือไปในสถานที่ๆ ไม่ปลอดภัย ให้ตั้งใจภาวนาชักลูกประคำ 108 จบ แล้วเอาลูกประคำสวมคอไป กระสุนและวัตถุระเบิดใดๆ ไม่ถูกกายเรา
เลย หรือถ้าหากศัตรูล้อมเราไว้ ภาวนาคาถาพระธรรมราชเดินแหวกวงล้อมไป ศัตรูทำร้ายมิได้เลย ถ้าถูกจับก็ให้ภาวนาสะเดาะเครื่องพันธนาการได้ทุกชนิด

7. ถ้าจะให้ลูกหลานหรือบุคคลอื่นเป็นคงกระพันก็ให้ภาวนาชักลูกประคำ 108 จบ แล้วเอาลูกประคำใส่ลงไปในน้ำเสกต่อไปอีกประมาณ 108 จบ เอาน้ำให้กิน คงกระพันทุกคน ถ้าเอาน้ำอาบให้ก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดไปได้เป็นอย่างดี หรืออธิษฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ สุดแล้วแต่จะปรารถนา ก่อนจะทำทุกครั้งให้ระลึกถึงคุณพระ และหลวงปู่คง

ข้อสำคัญที่สุด ต้องขอบารมีหลวงปู่คง ทุกครั้ง
แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ