1124. มหัศจรรย์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

มหัศจรรย์ท่านพ่อลี

กุฏิท่านพ่อลีสมัยนั้น ท่านห้ามคนพลุกพล่านผ่านไปมา แม้แต่พระเณรที่ไม่เกี่ยวข้องท่านก็ไม่ให้เข้าไปในเขตกุฏิของท่าน ท่านมีรั้วและประตูไม้กั้นไว้อย่างมิดชิด มิให้ใครเข้าไปได้ มีกลอนมีกุญแจปิดอย่างดี แล้วท่านจะเขียนป้ายเป็นลายมือท่านตัวใหญ่ๆ เบ้อเริ่มเทิ่มติดไว้ว่า

“สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักจิต ปิดอารมณ์ สงบใจ ห้ามใครเข้าไป ผู้ใดอยากพบ จงนั่งรอที่ศาลา และภาวนาพุทโธๆ ท่านพ่อๆ กำลังรอ ขอให้ออกมาที”

ท่านพระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า

“เป็นที่น่าอัศจรรย์ ไม่มีพระที่ใดในโลกปัจจุบันสามารถทำเช่นนั้นได้ เพียงคนที่มาหาท่าน ทำตามที่ท่านสั่ง ภาวนาตามที่ท่านบอก ท่านจะออกมาหาเอง เหมือนเห็นด้วยตาเนื้อ”

บางครั้งคนมาฟังเทศน์ท่านพ่อลี เขามักจะเอาไปตีเป็นหวย ท่านพ่อลีฉันบิณฑบาตกับข้าว ๒ ตะกร้า เขาก็เอาไปตีเป็นหวย ท่านบอกว่า “จะไม่บอกให้คนได้รู้ว่าเราชอบอาหารอะไร เพราะถ้าบอกเขาก็จะไปตีหวย”

ท่านใช้คนทำงานวัด เขาก็เอาไปตีหวยถูกบ่อยๆ ท่านให้ทัศนะในเรื่องนี้ไว้ว่า

“เรื่องหวยเป็นเรื่องของโชค คนที่จะมีโชคเป็นพื้นฐาน ต้องเป็นคนเคยทำทานมาก่อน คนทำทานป้องกันการตกนรกไม่ได้ จะป้องกันนรกได้จะต้องรักษาศีล มีศีลกับทานแล้วต้องภาวนา เมื่อรู้จักภาวนาเขาจะละเลิกความบ้าหวยได้เอง”

ท่านสามารถยกระดับของคนที่เคยติดหวยให้หายได้ ท่านบอกว่า “จะสอนคนต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน มิใช่จะสอนเขาทีเดียว ต้องค่อยๆ สอน เพราะถ้าเอาธรรมะสูงๆ ไปสอน เขาก็ตั้งรับไม่ทัน” เมื่อท่านอบรมพระอยู่บนศาลา ท่านมักจะบอกว่า “วันนี้จะมีคนนั้น คนนี้มาหา ให้พระรอต้อนรับเขา แล้วก็เป็นจริงตามนั้น”

ท่านกล่าวว่า “กระแสจิตก็เหมือนกับกระแสคลื่นวิทยุ ถ้าใครมีเครื่องรับก็สามารถเปิดรับคลื่นได้ จิตก็เหมือนกัน คนจะมาหาเรา เขาก็ส่งจิตมาก่อน ส่งความคิดถึงมาก่อน เรามีเครื่องรับ เราก็สามารถรับรู้ความคิดของเขาได้”

ขณะที่ท่านอบรมพระ มีญาติของผู้ต้องหาคดีสำคัญเข้าไปหาท่านขอให้ท่านช่วยเหลือ เพราะเชื่อว่าท่านสามารถช่วยได้ เขาอ้างว่า “ผู้ต้องหาถูกใส่ร้าย” ท่านตอบทันทีว่า “ไม่จริง ผู้ต้องหาไม่รับความจริง คนไม่จริงกับเรา เราก็ไม่จริงด้วย ถ้าจะให้เราช่วย ต้องจริงกับเรา อย่าเที่ยวมาโกหก”

แล้วท่านก็สอนต่อไปอีกว่า “พระอย่างเรามีเทวดาอารักขา เปรียบเหมือนเจ้านายใหญ่มีองครักษ์รักษา ถ้าใครมาทำร้ายเจ้านายเขา องครักษ์ต้องป้องกัน พระอย่างเรามีเทวดารักษา ถ้าใครมาทำไม่ดี ระวังนะ เทวดาจะทำร้ายเอา”

ท่านไปพม่า อินเดีย ท่านสามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจ จนชาวพม่าชาวอินเดียศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก ท่านบอกว่า “ใช้วิชาดูจิต ดูใจ เชื้อชาติภาษาไหน รู้กันไปหมด ไม่ต้องกังวล”

ขอขอบพระคุณที่มาของบทความ watasokaram.com/board/simple/?t387.html
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : เว๊ปสวนขลัง
นำเสนอโดย : แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ