อย่าถือคนยากคนจนเลยนะพ่อนะ!! เมื่อสองตายาย..รีบวิ่งนำกระติ๊บข้าวเหนียวมาถวายในหลวง เพราะกลัวพระองค์ไม่มีอะไรจะเสวยขณะประทับรถไฟพระที่นั่ง !!

ในการการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคอีสาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๙ ด้วยรถไฟขบวนพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดา โดยรถไฟพระที่นั่งจะหยุดตามสถานีต่างๆ เป็นระยะ ระยะ

ตลอดรายทางจะมีประชาชนมาคอยเฝ้าชื่นชมพระบารมีกันอย่างมากมาย ทั้งสองพระองค์ทรงวางพระองค์อย่างใกล้ชิดกับราษฎร ทำให้ราษฎรไม่เคยมีปัญหาใดๆ ในการจะกราบบังคมทูลด้วยภาษาแบบชาวบ้าน ก่อนที่รถไฟพระที่นั่งจะเคลื่อน มีตายายคู่หนึ่งวิ่งละล้าละลังมือถือกระติ๊บข้าวเหนียวและปลาร้า ปากก็ร้องบอกว่า …

“เห็นพ่อกับแม่จะไปรถไฟ กลัวไม่มีอะไรจะไปกินกลางทางจึงเอามาฝาก และอย่าถือคนยากคนจนเลยนะพ่อนะ”

พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทีทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทรงไม่เคยถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย แม้พระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก แต่พระองค์ก็ยังทรงใส่พระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของราษฎรอยู่เสมอ

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ปวงชนชาวไทยในทุกๆ ด้าน พระราชจริยวัตรงดงามในเรื่องความพอเพียง เป็นหนึ่งในพระราชจริยวัตรที่ปวงชนชาวไทยควรปฏิบัติตามอย่างยิ่ง แม้จะทรงเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ แต่จริยวัตรแสนเรียบง่ายนั้น กลับยิ่งทำให้ปวงชนชาวไทยยกย่องสรรเสริญมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : เรื่องเล่า ภาพเก่า ในอดีตราชบุรี.
แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ