6205. ยกเลิกเด็ดขาด!! “การโยงโปรย” ในพระราชพิธีพระบรมศพ ธรรมเนียมโบราณที่ถูกยกเลิกในสมัย ร.๖ พระองค์ถึงกับตรัสว่า..”ฉันไม่อยากให้ลูกกัดกัน !!

ในอดีตมีธรรมเนียมที่น่าสนใจอยู่มาก แต่บางธรรมเนียมก็ไม่มีให้เห็นเหมือนสมัยนี้ เนื่องจากบางธรรมเนียมได้ถูกยกเลิกไปด้วยเหตุผลบางประการ รวมถึงธรรมเนียมในงานพระบรมศพก็มีหลายธรรมเนียมที่ถูกยกเลิกไป เช่น ธรรมเนียมนางร้องไห้ และ ธรรมเนียมโยงโปรยในพระราชพิธีพระบรมศพ ซึ่งรบกวนพระราชหฤทัยตั้งแต่งานพระบรมศพ ของรัชกาลที่ ๕ เป็นเหตุให้ประเพณีดังกล่าวงดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ธรรมเนียมการโยงโปรยในริ้วกระบวนแห่พระบรมศพ มีมาอย่างน้อยตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสืบทอดต่อมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงคราวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเกิดเหตุปัญหาเรื่องโยงโปรย ซึ่งเป็นที่เดือดร้อนรำคาญพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่ง ปรากฎในพระราชนิพนธ์ว่า เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาว่าจะทรงให้พระราชโอรสพระองค์ใดทรงโยงโปรยบ้าง แต่เมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงอ้างพระราชกระแสครั้งอื่นและทรงจัดการปันหน้าที่โยงโปรยด้วยพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่โปรดการดังนี้ จึงเกิดการโต้เถียงและเข้าที่ประชุมพิเศษอยู่หลายครั้ง จนสรุปว่า ตอนแห่พระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถ ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ทรงโยง สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร์ ทรงโปรย ตอนแห่พระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาศ ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ทรงโยง สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา ทรงโปรย ส่วนสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชา แบ่งกันให้ทรงประคองพระโกศแทนภูษามาลา

ความรำคาญพระราชหฤทัยเรื่องการโยงโปรยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีดังนี้

“อ้ายเรื่องโยงโปรยนี้ ฉันชังตั้งแต่นั้นมา เพราะมันได้ทำให้เกิดความรำคาญใหญ่โตไปกว่าที่ควรจริงๆ ทั้งทำให้ต้องปรึกษาฤๅกันเปลืองเวลามากมายเหลือเกิน ที่มันได้เกิดเปนเรื่องยุ่งยากนักก็เพราะในรัชกาลที่ ๕ มีพระมเหสีตั้ง ๔ องค์ และเจ้าฟ้าก็ดกเสียเหลือเกิน เคราะห์ดีที่ในเวลานั้นเผอิญมีเจ้าฟ้าเหลืออยู่เพียง ๗ องค์ ถ้ามีอยู่สัก ๑๕ หรือ ๒๐ องค์ จะแบ่งปันน่าที่กันอย่างไรพอได้…เรื่องโยงโปรยฉันเบื่อเหลือทน ฉะนั้นเมื่อถึงคราวแห่ศพ ฉันขออย่าให้มีโยงโปรยเป็นอันขาด ฉันไม่ต้องการให้ลูกกัดกัน”

แม้หลังจากนั้น การโยงโปรยในจะยังมีอยู่บ้าง เช่น งานพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ แต่เป็นเฉพาะบางช่วงบางตอน ไม่มีตลอดพระราชพิธีเหมือนเช่นอดีต และธรรมเนียมนี้ถูกยกเลิกเด็ดขาดในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประสงค์ในพระราชพินัยกรรมว่า

“ข้อ ๑๓ การโยงโปรยขอให้งด ไม่ต้องมีทุกระยะ และประคองพระโกศขอให้ใช้เจ้าหน้าที่กรมภูษามาลา”

ดังนั้นธรรมเนียมการโยงโปรยในงานพระราชพิธีพระบรมศพจึงยกเลิกเด็ดขาดตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องจากพระองค์ทรงไม่อยากให้พระราชโอรสพระราชธิดาต้องขัดแย้งกัน และรบกวนพระราชหฤทัยเมื่อครั้ง งานพระราชพิธีพระบรมศพพระพุทธเจ้าหลวง ทรงโปรดฯให้ยกเลิกประเพณีโยงโปรยในพระราชพิธีพระบรมศพ ปัจจุบันจึงคงใช้ราชรถน้อยเป็นรถพระสงฆ์อ่านพระอภิธรรมนำขบวนแทน

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ ฉายานิทรรศน์
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : TNews
นำเสนอโดย : แอพเกจิ – AppGeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ